Đầm jean

 Đầm dáng ôm- 319WD2121F3996  Đầm dáng ôm- 319WD2121F3996
 Đầm jean nữ dáng suông- 119WD2125F1910  Đầm jean nữ dáng suông- 119WD2125F1910
Best Buy
 Đầm thun nữ dáng suông 1018WN2126B3050  Đầm thun nữ dáng suông 1018WN2126B3050
Best Buy
 Đầm thun nữ dáng suông 1018WN2126B4490  Đầm thun nữ dáng suông 1018WN2126B4490