Áo sơ mi nam

 Áo sơ mi dáng ôm dài tay (0418MD4032F8) Áo sơ mi dáng ôm dài tay (0418MD4032F8)
 Aó sơ mi nam dáng ôm - 219MD4032F3990 Aó sơ mi nam dáng ôm - 219MD4032F3990
 Áo sơ mi nam dáng ôm 1018MD4032F1970 Áo sơ mi nam dáng ôm 1018MD4032F1970
 Áo sơ mi nam dáng ôm 1018MD4032F6996 Áo sơ mi nam dáng ôm 1018MD4032F6996
 Aó sơ mi nam dáng ôm- 1018MD4032F5996 Aó sơ mi nam dáng ôm- 1018MD4032F5996
 Aó sơ mi nam dáng ôm- 219MD4032F1910 Aó sơ mi nam dáng ôm- 219MD4032F1910
 Áo sơ mi nam dáng rộng 1018MD4034B1930 Áo sơ mi nam dáng rộng 1018MD4034B1930
 Áo Sơ Mi Nam Dáng Rộng Ngắn Tay 1018MD4033B1 Áo Sơ Mi Nam Dáng Rộng Ngắn Tay 1018MD4033B1
 Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4033B2950 Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4033B2950
 Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4034B5910 Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4034B5910
 Áo Sơ Mi Nam Dáng Suông - 119MD4033F1974 Áo Sơ Mi Nam Dáng Suông - 119MD4033F1974