Aó khoác nữ dáng ôm-319WN2042B1100

SKU:319WN2042B1100-1
964,000₫
Kích thước:

Mô tả


- Mã sản phẩm:  319WN2042B1100

- Mã màu:100

- Chất liệu vải: 54%Cotton,20%Poly, 20%Vis, 6%Ela

- Dòng hàng căn bản

- Kỹ thuật: Bleach white.

Sản phẩm liên quan

 Aó khoác nữ dáng ôm-319WN2042B1100
 Aó khoác nữ dáng ôm-319WN2042B1100
 Aó khoác nữ dáng ôm-319WN2042B1100
 Aó khoác nữ dáng ôm-319WN2042B1100
 Aó khoác nữ dáng ôm-319WN2042B1100
 Aó khoác nữ dáng ôm-319WN2042B1100
 Aó khoác nữ dáng ôm-319WN2042B1100