Dáng skinny

 Quần jean nữ dáng skinny - 219WD1081F6910 Quần jean nữ dáng skinny - 219WD1081F6910
 Quần jeans nam dáng Skinny - 319MD4081F4910 Quần jeans nam dáng Skinny - 319MD4081F4910
 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD1081F3910 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD1081F3910
 Quần jean nam biker skinny- 319MD4081F2090 Quần jean nam biker skinny- 319MD4081F2090
 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD2081B6990 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD2081B6990
 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD1081F1956 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD1081F1956
 Quần jean nữ dáng skinny- 319WN1081F4100 Quần jean nữ dáng skinny- 319WN1081F4100
 Quần jean nữ dáng skinny - 319WD2081F4990 Quần jean nữ dáng skinny - 319WD2081F4990
 Quần jean nam dáng skinny - 319MD4081F1001 Quần jean nam dáng skinny - 319MD4081F1001
 Quần jean nam dáng skinny - 319MD4081B3070 Quần jean nam dáng skinny - 319MD4081B3070
 Quần jean nữ dáng skinny- 119WD2081B1030 Quần jean nữ dáng skinny- 119WD2081B1030
 Quần jean nam dáng skinny- 219MD4081F2950 Quần jean nam dáng skinny- 219MD4081F2950