FLASH SALE - TẶNG NGAY SET ÁO THUN HOẶC QUẦN SHORT CHỈ TRONG 3 NGÀY 11 - 13/10

 Aó khoác jean nam dáng rộng- 119MD4044F1950 Aó khoác jean nam dáng rộng- 119MD4044F1950
 Áo khoác jean nam dáng rộng- 319MD4044A1950 Áo khoác jean nam dáng rộng- 319MD4044A1950
 Aó khoác lửng bomber- 219WD1044A1950 Aó khoác lửng bomber- 219WD1044A1950
 Aó khoác nam dáng rộng tay dài-319MD4044B1910 Aó khoác nam dáng rộng tay dài-319MD4044B1910
 Aó khoác nữ cổ trụ dáng vừa- 219WD2044F1990 Aó khoác nữ cổ trụ dáng vừa- 219WD2044F1990
 Aó khoác nữ dáng ôm-319WN2042B1100 Aó khoác nữ dáng ôm-319WN2042B1100
 Aó khoác nữ dáng rộng-319WD1044A1950 Aó khoác nữ dáng rộng-319WD1044A1950
 Aó khoác nữ dáng rộng-319WD1044A4950 Aó khoác nữ dáng rộng-319WD1044A4950
 Aó kiểu nữ dáng rộng- 119WD2014B1950 Aó kiểu nữ dáng rộng- 119WD2014B1950
 Aó kiểu nữ dáng rộng- 219WD2014F3910 Aó kiểu nữ dáng rộng- 219WD2014F3910
 Aó kiểu nữ dáng rộng-319WD2014F4910 Aó kiểu nữ dáng rộng-319WD2014F4910
 Aó liền quần dáng dài- 219WD1133F1950 Aó liền quần dáng dài- 219WD1133F1950