FLASH SALE - TẶNG NGAY SET ÁO THUN HOẶC QUẦN SHORT CHỈ TRONG 3 NGÀY 11 - 13/10

-30%
 Aó khoác jean nam dáng rộng- 119MD4044F1950 Aó khoác jean nam dáng rộng- 119MD4044F1950
 Áo khoác jean nam dáng rộng- 319MD4044A1950 Áo khoác jean nam dáng rộng- 319MD4044A1950
 Aó khoác nam dáng rộng tay dài-319MD4044B1910 Aó khoác nam dáng rộng tay dài-319MD4044B1910
-30%
 Aó khoác nữ cổ trụ dáng vừa- 219WD2044F1990 Aó khoác nữ cổ trụ dáng vừa- 219WD2044F1990
 Aó khoác nữ dáng ôm-319WN2042B1100 Aó khoác nữ dáng ôm-319WN2042B1100
 Aó khoác nữ dáng rộng-319WD1044A1950 Aó khoác nữ dáng rộng-319WD1044A1950
 Aó khoác nữ dáng rộng-319WD1044A4950 Aó khoác nữ dáng rộng-319WD1044A4950
-30%
 Aó kiểu nữ dáng rộng- 219WD2014F3910 Aó kiểu nữ dáng rộng- 219WD2014F3910
 Aó kiểu nữ dáng rộng-319WD2014F4910 Aó kiểu nữ dáng rộng-319WD2014F4910
 Áo sơ mi jean nữ dáng ôm- 319WD1032F1950 Áo sơ mi jean nữ dáng ôm- 319WD1032F1950
-30%
 Aó sơ mi nam dáng ôm - 219MD4032F3990 Aó sơ mi nam dáng ôm - 219MD4032F3990
-30%
 Aó sơ mi nam dáng ôm- 219MD4032F1910 Aó sơ mi nam dáng ôm- 219MD4032F1910