Seasonal Sale 219- giảm 30%

-40%
 Quần dài nữ dáng loe- 219WN1084A1100 Quần dài nữ dáng loe- 219WN1084A1100
-40%
 Quần jean nữ dáng loe- 219WD2084F1990 Quần jean nữ dáng loe- 219WD2084F1990
-40%
 Aó sơ mi dáng rộng - 219WD1034F2950 Aó sơ mi dáng rộng - 219WD1034F2950
-40%
 Quần jean nữ dáng mom- 219WD1097F1910 Quần jean nữ dáng mom- 219WD1097F1910
-40%
 Quần jean nam dáng slim- 219MD4082F5001 Quần jean nam dáng slim- 219MD4082F5001
-40%
 Quần jean nữ dáng straight- 219WD1083F2950 Quần jean nữ dáng straight- 219WD1083F2950
-40%
 Quần lửng dáng carrot- 219WD2097F1950 Quần lửng dáng carrot- 219WD2097F1950
-40%
 Quần short nữ dáng rộng- 219WD2103F1950 Quần short nữ dáng rộng- 219WD2103F1950
-40%
 Quần jean nam dáng skinny- 219MD4081F2950 Quần jean nam dáng skinny- 219MD4081F2950
-40%
 Quần jean nữ dáng straight- 219WD1083A2950 Quần jean nữ dáng straight- 219WD1083A2950
-40%
 Chân váy kiểu chữ A- 219WD1111F1050 Chân váy kiểu chữ A- 219WD1111F1050
-40%
 Quần lửng nữ dáng straight- 219WD2093F1994 Quần lửng nữ dáng straight- 219WD2093F1994