Seasonal Sale 219- giảm 30%

 Quần lửng dáng carrot- 219WD2097F1950  Quần lửng dáng carrot- 219WD2097F1950
 Quần short nữ dáng rộng- 219WD2103F1950  Quần short nữ dáng rộng- 219WD2103F1950
 Chân váy kiểu chữ A- 219WD1111F1050  Chân váy kiểu chữ A- 219WD1111F1050
 Quần lửng nữ dáng straight- 219WD2093F1994  Quần lửng nữ dáng straight- 219WD2093F1994
 Aó sơ mi nam dáng ôm- 219MD4032F1910  Aó sơ mi nam dáng ôm- 219MD4032F1910
 Aó sơ mi nam dáng ôm - 219MD4032F3990  Aó sơ mi nam dáng ôm - 219MD4032F3990
 Aó sơ mi nam tay dài- 219MD4032F4990  Aó sơ mi nam tay dài- 219MD4032F4990