Seasonal Sale 119- giảm 40%

-30%
 Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4033B2950  Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4033B2950
-30%
 Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4034B5910  Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4034B5910
-30%
 Quần short nữ dáng đứng- 119WD1102A1950  Quần short nữ dáng đứng- 119WD1102A1950
-30%
 VÁY DÀI NỮ LASER THỜI TRANG- 119WD2115F1954  VÁY DÀI NỮ LASER THỜI TRANG- 119WD2115F1954
-30%
 Chân váy nữ dáng ôm- 119WD2114F1950  Chân váy nữ dáng ôm- 119WD2114F1950
-30%
 Quần short nữ dáng rộng- 119WD2103F3954  Quần short nữ dáng rộng- 119WD2103F3954
-30%
 Quần short nữ dáng đứng- 119WD2102B1950  Quần short nữ dáng đứng- 119WD2102B1950
-30%
 Áo Sơ Mi Nam Dáng Suông- 119MD4033F4950  Áo Sơ Mi Nam Dáng Suông- 119MD4033F4950
-30%
 Áo Sơ Mi Nam Dáng Suông - 119MD4033F1974  Áo Sơ Mi Nam Dáng Suông - 119MD4033F1974
-30%
 Áo sơ mi nam dáng suông tay ngắn - 119MD4033B1910  Áo sơ mi nam dáng suông tay ngắn - 119MD4033B1910