Seasonal Sale 119- giảm 40%

 Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4033B2950 Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4033B2950
 Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4034B5910 Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4034B5910
 Đầm jean nữ dáng suông- 119WD2125F1910 Đầm jean nữ dáng suông- 119WD2125F1910
 Quần short nữ dáng đứng- 119WD1102A1950 Quần short nữ dáng đứng- 119WD1102A1950
 VÁY DÀI NỮ LASER THỜI TRANG- 119WD2115F1954 VÁY DÀI NỮ LASER THỜI TRANG- 119WD2115F1954
 Chân váy nữ dáng ôm- 119WD2114F1950 Chân váy nữ dáng ôm- 119WD2114F1950
 Quần short nữ dáng rộng- 119WD2103F3954 Quần short nữ dáng rộng- 119WD2103F3954
 Quần short nữ dáng đứng- 119WD2102B1950 Quần short nữ dáng đứng- 119WD2102B1950
 Áo Sơ Mi Nam Dáng Suông- 119MD4033F4950 Áo Sơ Mi Nam Dáng Suông- 119MD4033F4950
 Áo Sơ Mi Nam Dáng Suông - 119MD4033F1974 Áo Sơ Mi Nam Dáng Suông - 119MD4033F1974
 Aó khoác jean nam dáng rộng- 119MD4044F1950 Aó khoác jean nam dáng rộng- 119MD4044F1950