Nữ

 Chân váy dài dáng rộng- 319WD1115F2950 Chân váy dài dáng rộng- 319WD1115F2950
 Chân váy jean dáng bút chì- 319WD2112F4910 Chân váy jean dáng bút chì- 319WD2112F4910
 Quần dài nữ dáng loe- 219WN1084A1100 Quần dài nữ dáng loe- 219WN1084A1100
 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD1081F1956 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD1081F1956
 Áo sơ mi jean nữ dáng ôm- 319WD1032F1950 Áo sơ mi jean nữ dáng ôm- 319WD1032F1950
 Quần jean nữ dáng loe- 319WD2084B3070 Quần jean nữ dáng loe- 319WD2084B3070
 Quần jean nữ dáng skinny- 319WN1081F4100 Quần jean nữ dáng skinny- 319WN1081F4100
 Chân váy bút chì- 319WN2112B1100 Chân váy bút chì- 319WN2112B1100
 Chân váy jean kiểu chữ A- 319WD1111F1910 Chân váy jean kiểu chữ A- 319WD1111F1910
 Quần jean nữ dáng straight- 319WD1083A1950 Quần jean nữ dáng straight- 319WD1083A1950
 Quần jean nữ dáng straight- 319WD2093F1910 Quần jean nữ dáng straight- 319WD2093F1910
 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD2081B1001 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD2081B1001