NEW ARRIVAL

 Aó khoác nam dáng suông vừa - 120MD4043P1910 Aó khoác nam dáng suông vừa - 120MD4043P1910
 Aó khoác nữ dáng rộng - 120WN2044F1100 Aó khoác nữ dáng rộng - 120WN2044F1100
 Aó liền quần dáng straight - 120WD2131F1934 Aó liền quần dáng straight - 120WD2131F1934
 Aó sơ mi nam dáng rộng - 120MD4034P1090 Aó sơ mi nam dáng rộng - 120MD4034P1090
 Aó sơ mi nam dáng suông vừa - 120MD4032F6974 Aó sơ mi nam dáng suông vừa - 120MD4032F6974
 Chân váy dáng loe dài - 120WD2115B1934 Chân váy dáng loe dài - 120WD2115B1934
 Quần jean lửng dáng skinny - 120WD1101F1950 Quần jean lửng dáng skinny - 120WD1101F1950
 Quần jean nam dáng slim - 120MD4082P1001 Quần jean nam dáng slim - 120MD4082P1001
 Quần jean nam dáng straight - 120MD4082A1950 Quần jean nam dáng straight - 120MD4082A1950
 Quần jean nam dáng straight - 120MD4082A2970 Quần jean nam dáng straight - 120MD4082A2970
 Quần jean nam dáng straight - 120MD4082F2970 Quần jean nam dáng straight - 120MD4082F2970
 Quần jean nam dáng straight - 120MD4082P3950 Quần jean nam dáng straight - 120MD4082P3950