Mùng 2/9 đồng giá 819k

-30%
 Quần jean nam biker skinny- 319MD4081F2090  Quần jean nam biker skinny- 319MD4081F2090
-30%
 Quần jean nam dáng skinny - 319MD4081F1001  Quần jean nam dáng skinny - 319MD4081F1001
-30%
 Quần jean nam dáng slim- 319MD4082F4950  Quần jean nam dáng slim- 319MD4082F4950
-30%
 Quần jean nam dáng straight- 319MD4083A2950  Quần jean nam dáng straight- 319MD4083A2950
-30%
 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD1081F3910  Quần jean nữ dáng skinny- 319WD1081F3910
-30%
 Quần jean nữ dáng straight- 319WD1083A1950  Quần jean nữ dáng straight- 319WD1083A1950
-30%
 Quần jean nữ dáng straight- 319WD2093F1910  Quần jean nữ dáng straight- 319WD2093F1910