Mùng 2/9 đồng giá 489k

-49%
 Aó sơ mi dáng rộng - 219WD1034F2950  Aó sơ mi dáng rộng - 219WD1034F2950
-36%
 Aó sơ mi dáng rộng- 119WD2034B1030  Aó sơ mi dáng rộng- 119WD2034B1030
-49%
 Áo sơ mi jean nữ dáng ôm- 319WD1032F1950  Áo sơ mi jean nữ dáng ôm- 319WD1032F1950
-36%
 Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4034B5910  Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4034B5910
-49%
 Đầm dáng ôm- 319WD2121F3996  Đầm dáng ôm- 319WD2121F3996