MIỀN KÝ ỨC - BST THU ĐÔNG 2019

 Quần dài nam dáng slim- 319MN4082B1100 Quần dài nam dáng slim- 319MN4082B1100
 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD2081B6990 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD2081B6990
 Váy bút chì - 319WD2114F7956 Váy bút chì - 319WD2114F7956
 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD2081B1001 Quần jean nữ dáng skinny- 319WD2081B1001
 Quần jean nữ dáng straight- 319WD2093F1910 Quần jean nữ dáng straight- 319WD2093F1910
 Áo khoác jean nam dáng rộng- 319MD4044A1950 Áo khoác jean nam dáng rộng- 319MD4044A1950
 Aó kiểu nữ dáng rộng-319WD2014F4910 Aó kiểu nữ dáng rộng-319WD2014F4910
 Aó kiểu nữ dáng rộng - 319WD1013F1950 Aó kiểu nữ dáng rộng - 319WD1013F1950
 Áo Sơ Mi Nữ Dài Tay - 319WD2034B2950 Áo Sơ Mi Nữ Dài Tay - 319WD2034B2950
 Quần jean nữ dáng skinny - 319WD2081F4990 Quần jean nữ dáng skinny - 319WD2081F4990
 Quần jean nam dáng slim - 319MD4082P1950 Quần jean nam dáng slim - 319MD4082P1950