Giảm 50% phụ kiện 01/6-30/6

 Túi xách cầm tay V-SIXTYFOUR  Túi xách cầm tay V-SIXTYFOUR
 Túi xách thắt dây V-SIXTYFOUR (0816V7WD2141B950)  Túi xách thắt dây V-SIXTYFOUR (0816V7WD2141B950)