Giảm 50% phụ kiện 01/6-30/6

Best Buy
 Túi xách cầm tay V-SIXTYFOUR  Túi xách cầm tay V-SIXTYFOUR
 Túi xách hoạ tiết  Túi xách hoạ tiết
Best Buy
 Túi xách jean sọc đỏ V-SIXTYFOUR (0816V7WN2141B)  Túi xách jean sọc đỏ V-SIXTYFOUR (0816V7WN2141B)
Best Buy
 Túi xách lớn hoạ tiết hình công (0816V7WN2141A)  Túi xách lớn hoạ tiết hình công (0816V7WN2141A)
Best Buy
 Túi xách thắt dây V-SIXTYFOUR (0816V7WD2141B950)  Túi xách thắt dây V-SIXTYFOUR (0816V7WD2141B950)