GIẢM 30% CTKM T7

 Chân váy nữ dáng ôm- 119WD2114F1950  Chân váy nữ dáng ôm- 119WD2114F1950
 Chân váy nữ dáng xòe- 119WD2113B1974  Chân váy nữ dáng xòe- 119WD2113B1974
 Quần jean nữ dáng đứng- 119WD2087F2950  Quần jean nữ dáng đứng- 119WD2087F2950
 Quần jean nữ dáng ôm- 119WD1081F3950  Quần jean nữ dáng ôm- 119WD1081F3950
 Quần jean nữ dáng skinny- 119WD2081F1950  Quần jean nữ dáng skinny- 119WD2081F1950
 Quần jean nữ dáng skinny- 119WD2081F3954  Quần jean nữ dáng skinny- 119WD2081F3954
 Quần jean nữ dáng straight -119WD2083F1910  Quần jean nữ dáng straight -119WD2083F1910
 Quần short nữ dáng đứng- 119WD2102B1950  Quần short nữ dáng đứng- 119WD2102B1950
 Quần short nữ dáng rộng- 119WD2103F3954  Quần short nữ dáng rộng- 119WD2103F3954