Đồng Giá Tháng 4 (31/03 - 05.04.2020)

 Quần jean nữ dáng skinny - 119WD2081F2970 Quần jean nữ dáng skinny - 119WD2081F2970
 Quần jean nam dáng skinny - 119MD4081B1970 Quần jean nam dáng skinny - 119MD4081B1970
 Quần jean nữ dáng straight - 119WD1083F2954 Quần jean nữ dáng straight - 119WD1083F2954
 Quần jean nữ dáng straight - 119WD2083B1970 Quần jean nữ dáng straight - 119WD2083B1970
 Quan jean nu- 119WD2083F2950 Quan jean nu- 119WD2083F2950
 Quần jeans nữ dáng loe - 319WD2084B2990 Quần jeans nữ dáng loe - 319WD2084B2990
 Quần jeans nữ dáng loe - 319WD2084B1990 Quần jeans nữ dáng loe - 319WD2084B1990
 Quần jeans nam dáng Skinny - 319MD4081F4910 Quần jeans nam dáng Skinny - 319MD4081F4910
 Quần jean nữ dáng straight- 319WD2093F2950 Quần jean nữ dáng straight- 319WD2093F2950
 Quần dài nam dáng slim- 319MN4082B1100 Quần dài nam dáng slim- 319MN4082B1100
 Chân váy jean dáng ôm- 319WD2113B1950 Chân váy jean dáng ôm- 319WD2113B1950
 Chân váy nữ- 319WN1115F1100 Chân váy nữ- 319WN1115F1100