Dáng skinny

 Quần dài nam dáng skinny - 220MD4081F4910  Quần dài nam dáng skinny - 220MD4081F4910
 Quần jeans nam dài dáng skinny - 220MD4081F3950  Quần jeans nam dài dáng skinny - 220MD4081F3950
 Quần jeans nữ dáng skinny - 220WD2081F1970  Quần jeans nữ dáng skinny - 220WD2081F1970
 Quần jeans nữ dáng Skinny - 220WD2081F3910  Quần jeans nữ dáng Skinny - 220WD2081F3910