Dáng rộng

 Quần jeans nữ dáng loe rộng - 220WD1084P1980  Quần jeans nữ dáng loe rộng - 220WD1084P1980
 Quần jeans nữ dáng rộng - 220WD2093F1950  Quần jeans nữ dáng rộng - 220WD2093F1950