Dáng ôm

 Áo liền quần nữ dáng dài - 220WD1133F2950  Áo liền quần nữ dáng dài - 220WD1133F2950
 Quần jeans dài nữ dáng loe - 220WD2084F2950  Quần jeans dài nữ dáng loe - 220WD2084F2950
 Quần jeans nam dáng slim - 220MD4082F2930  Quần jeans nam dáng slim - 220MD4082F2930