BST 1&219 GIẢM 30%

 Quần short nam dáng straight - 119MD4102F1050 Quần short nam dáng straight - 119MD4102F1050
 Quần jean nữ dáng skinny - 119WD2081F2970 Quần jean nữ dáng skinny - 119WD2081F2970
 Quần jean nam dáng skinny - 119MD4081B1970 Quần jean nam dáng skinny - 119MD4081B1970
 Quần short nam dáng rộng - 119MD4103B1970 Quần short nam dáng rộng - 119MD4103B1970
 Quần short nữ dáng rộng - 119WD2103F2910 Quần short nữ dáng rộng - 119WD2103F2910
 Quần jean nữ dáng straight - 119WD1083F2954 Quần jean nữ dáng straight - 119WD1083F2954
 Aó sơ mi nam dáng rộng - 119MD4034B4950 Aó sơ mi nam dáng rộng - 119MD4034B4950
 Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4033F5974 Aó sơ mi nam dáng rộng- 119MD4033F5974
 Aó sơ mi nam dáng rộng - 119MD4033F2954 Aó sơ mi nam dáng rộng - 119MD4033F2954
 Quần jean nữ dáng straight - 119WD2083B1970 Quần jean nữ dáng straight - 119WD2083B1970
 Quan jean nu- 119WD2083F2950 Quan jean nu- 119WD2083F2950
 Quần jean nữ dáng skinny - 219WD1081F6910 Quần jean nữ dáng skinny - 219WD1081F6910