CRAZY SALE - SẮM TẾT ĐIÊN ĐẢO - OFF 50% cho 6,400 sản phẩm (16-19/1)

 Quần short nam dáng slim- 319MD4102F2950 Quần short nam dáng slim- 319MD4102F2950
 Quần short nam dáng straight- 319MD4103B1910 Quần short nam dáng straight- 319MD4103B1910
 Quần jean nam dáng slim- 319MD4082F1990 Quần jean nam dáng slim- 319MD4082F1990
 Quần jean nữ dáng loe- 319WD2084B3070 Quần jean nữ dáng loe- 319WD2084B3070
 Quần jean nam dáng slim- 319MD4082F2910 Quần jean nam dáng slim- 319MD4082F2910
 Váy dáng ôm - 319WD2114F2950 Váy dáng ôm - 319WD2114F2950
 Quần short jean nam dáng slim- 319MD4102B2990 Quần short jean nam dáng slim- 319MD4102B2990
 Váy bút chì - 319WD1112F1910 Váy bút chì - 319WD1112F1910
 Quần jean nữ dáng slim - 319WD1082F1956 Quần jean nữ dáng slim - 319WD1082F1956
 Quần jean nữ dáng skinny - 319WD2081F4990 Quần jean nữ dáng skinny - 319WD2081F4990
 Váy bút chì - 319WD2114F7956 Váy bút chì - 319WD2114F7956
 Quần jean nam dáng suông - 319MD4088F4910 Quần jean nam dáng suông - 319MD4088F4910