Black Friday (25/11-06/12/2020) - 885

 Áo khoác jean dáng rộng tay dài - 220WD1044A2950  Áo khoác jean dáng rộng tay dài - 220WD1044A2950
 Áo liền quần nữ dáng dài - 220WD1133F1030  Áo liền quần nữ dáng dài - 220WD1133F1030
 Áo liền quần nữ dáng dài - 220WD1133F2950  Áo liền quần nữ dáng dài - 220WD1133F2950