Black Friday (25/11-06/12/2020) - 815

 Quần dài dáng skinny - 220MD4081F2 Quần dài dáng skinny - 220MD4081F2
 Quần dài nam dáng skinny - 220MD4081F4910 Quần dài nam dáng skinny - 220MD4081F4910
 Quần jeans dài dáng loe - 220WD1084A1934 Quần jeans dài dáng loe - 220WD1084A1934
 Quần jeans dài nữ dáng loe - 220WD2084F2950 Quần jeans dài nữ dáng loe - 220WD2084F2950
 Quần jeans nam dài dáng skin - 220MD4081F1970 Quần jeans nam dài dáng skin - 220MD4081F1970
 Quần jeans nam dài dáng skinny - 220MD4081F3950 Quần jeans nam dài dáng skinny - 220MD4081F3950
 Quần jeans nam dáng skinny - 220MD4081A2950 Quần jeans nam dáng skinny - 220MD4081A2950
 Quần jeans nam dáng slim - 220MD4082F2930 Quần jeans nam dáng slim - 220MD4082F2930
 Quần jeans nữ dáng carrot - 220WD1087A1930 Quần jeans nữ dáng carrot - 220WD1087A1930
 Quần jeans nữ dáng rộng - 220WD2093F1950 Quần jeans nữ dáng rộng - 220WD2093F1950