Black Friday (25/11-06/12/2020) - 745

 Áo sơ mi dáng rộng tay dài - 220MD4034F2950  Áo sơ mi dáng rộng tay dài - 220MD4034F2950
 Quần jeans nam dáng straight -  220MD4083F1940  Quần jeans nam dáng straight -  220MD4083F1940
 Quần jeans nam dáng straight - 220MD4083B1970  Quần jeans nam dáng straight - 220MD4083B1970
 Quần jeans nữ dáng loe - 220WD1084F3910  Quần jeans nữ dáng loe - 220WD1084F3910
 Quần jeans nữ dáng loe rộng - 220WD1084P1980  Quần jeans nữ dáng loe rộng - 220WD1084P1980
 Quần jeans nữ dáng straight - 220WD1083F1910  Quần jeans nữ dáng straight - 220WD1083F1910