Winter 2020 - AWAKEN

 Áo khoác jean dáng rộng tay dài - 220WD1044A2950  Áo khoác jean dáng rộng tay dài - 220WD1044A2950
 Áo liền quần nữ dáng dài - 220WD1133F1030  Áo liền quần nữ dáng dài - 220WD1133F1030
 Áo liền quần nữ dáng dài - 220WD1133F2950  Áo liền quần nữ dáng dài - 220WD1133F2950
 Áo sơ mi dáng rộng tay dài - 220MD4034F2950  Áo sơ mi dáng rộng tay dài - 220MD4034F2950
 Áo sơ mi nữ dáng ôm tay dài - 220WD2032F2950  Áo sơ mi nữ dáng ôm tay dài - 220WD2032F2950
 Áo thun dáng Loose Crop - 220WN1028B2001  Áo thun dáng Loose Crop - 220WN1028B2001
 Áo thun dáng Loose Crop - 220WN1028F2100  Áo thun dáng Loose Crop - 220WN1028F2100
 Áo thun dáng Loose Crop - 220WN1028F2310  Áo thun dáng Loose Crop - 220WN1028F2310
 Áo thun nam dáng ôm - 220MN3021B2001  Áo thun nam dáng ôm - 220MN3021B2001