Áo kiểu nữ

 Aó kiểu nữ dáng rộng - 319WD1013F1950  Aó kiểu nữ dáng rộng - 319WD1013F1950
 Aó kiểu nữ dáng rộng-319WD2014F4910  Aó kiểu nữ dáng rộng-319WD2014F4910